THERAPEUTIKON

praktijk voor integratieve gezondheidszorg

shadow shadow

WERKWIJZE

 

U komt bij Therapeutikon in de allereerste plaats voor uw gezondheid. In onze begeleiding is juist het menselijke contact van groot belang. Daarom nemen wij de tijd voor u. Toch komt u niet alleen voor deze ruimte voor aandacht. U vraagt ook onze professionele begeleiding.

 

Binnen Therapeutikon maken wij daarom gebruik van de kennis en ervaring die wij hebben op onder meer de volgende terreinen:

  • Logotherapie als (psycho)therapeutische benadering, ontwikkeld door Viktor E. Frankl *

  • (psycho)diagnostiek

  • assessments en testen, o.m. met ons online platform, waarbij u eventueel thuis of op het werk een test kunt invullen voor een latere bespreking met ons

  • complementaire gezondheidszorg, waarbij de nadruk binnen Therapeutikon vooral daar ligt waar Psyche, Neurologie, Endocrinologie en Immunologie elkaar raken

  • u krijgt eventueel leefstijl-, voedings- en supplementenadviezen

  • en natuurlijk is er binnen de setting van Therapeutikon alle ruimte om in te gaan op vragen van existentiële aard – levensvragen, ethische- en geloofsvragen

  • * daarmee is ook Positieve Gezondheid, geïnitieerd door dr. Machteld Huber in beeld, juist vanwege het feit dat Huber aangeeft dat Frankl voor haar benadering een centrale inspiratiebron is

 

 

HOE LANG DUURT HET OM TE HERSTELLEN?

 

Dat is terecht één van de eerste vragen die u misschien aan ons stelt. Begrijpelijk, want vandaag is de eerste dag van de rest van uw leven. Tegelijk begrijpt iedereen dat (vaak) chronische aandoeningen, die zich in jaren of tientallen jaren hebben opgebouwd niet een instant-oplossing vinden.

De meeste mensen ervaren wel in een korte tijd de eerste verbeteringen. Die ondervinding geeft dan de moed om ook de verdere stappen te nemen. Het blijkt immers te bestaan dat u zich beter gaat voelen!

Toch moeten we eerlijk naar elkaar zijn. Iets wat jarenlang verkeerd gegaan is in ons lichaam en geest heeft in ieder geval tijd nodig om zich te kunnen herstellen.

Gemiddeld komt u één keer per maand naar onze praktijk. Elke keer nemen we dan een volgende stap. Het is reëel te denken dat u driekwart tot anderhalf jaar nodig hebt om lichaam en geest weer in een gezonde balans te krijgen, die natuurlijk ook past bij onze leeftijd en eventuele andere bepalingen.

 

In geval van gesprekstherapie - met complementaire ondersteuning - kan het wenselijk zijn elkaar meer frequent te spreken. Het traject zal dan ook korter zijn.

 

Preventie is natuurlijk een andere zaak. Mensen die bij Therapeutikon weer een stuk van hun gezondheid teruggewonnen hebben blijven graag terugkomen. Gewoon, voor 'onderhoud'. Zij willen dan even kijken hoe het er voorstaat en wat er verbeterd kan worden; zij willen misschien graag checken welke supplementen voor hun gezondheid eventueel nodig zijn. Dan is één sessie per jaar, of misschien half jaar voldoende. Net als de tandarts een controle uitvoert.

 

 

 

CAUSAAL DIAGNOSTIEK vs. SYMPTOOMDIAGNOSTIEK

 

Fundamenteel in onze begeleiding is dat wij uitgaan van wat we 'causaal diagnostiek' noemen, dat betekent dat we in de behandeling uitgaan van de onderliggende 'oorzaken' van onze gezondheidsproblemen. Veel onderzoeken en behandelingen gaan uit van 'symptoomdiagnostiek', waarbij dus vooral de symptomen vervolgens bestreden worden. De oorzaak van het probleem verandert daarmee natuurlijk niet.

 

Als we naar de oorzaken zoeken van gezondheidsproblemen kan de totale gezondheid verbeteren, anders dan wanneer we ons enkel richten op de symptomen. Therapeutikon staat daarmee voor preventieve gezondheidszorg. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

 

Omdat u een compleet mens bent is het soms moeilijk om een scheiding te maken tussen therapie, coaching of levensbegeleiding. En steeds duidelijker wordt in de wetenschap de samenhang tussen lichaam en geest. Het is daarom heel belangrijk in een intake-gesprek samen uw hulpvraag te formuleren. Daarover maken wij dan afspraken. Natuurlijk kan het heel goed zijn dat we gaandeweg het traject deze afspraken zullen bijstellen.

 

 

 

ONS LICHAAM LIEGT NIET

 

Wij gaan er van uit dat de mens één geheel is. De psychiater en neuroloog Viktor Frankl sprak over de mens als een driedimensionaal wezen. De mens is een ‘geistige Person’ – een onaantastbare geestelijke Persoon – en deze mens heeft een psyche en een lichaam. Dat lichaam en de psyche kunnen allebeide ziek raken en omdat ze zo nauw aan elkaar verbonden zijn heeft dat direct invloed op elkaar. Nu kunnen we onszelf en elkaar in een gesprek gemakkelijk voor de gek houden. Daarom heeft een beetje psychologische test ook een zogenaamde ‘leugenschaal’, die meet of de test wel eerlijk is ingevuld.

 

Maar… ons lichaam liegt niet! En als ons lichaam ‘spreekt’ hoeven wij onszelf niet te verstoppen.  Sterker, we weten immers meestal niet eens dat we ons verschuilen, omdat we ons maar voor een paar procenten bewust zijn van onze keuzes. Om het lichaam te laten vertellen waar onze problemen zitten maken wij onder meer gebruik van diagnostisch meetinstrumenten. Een diagnostisch instrument is en blijft altijd een hulpmiddel, maar kan ons wel direct bij de kernvragen brengen. Zo komt het vertrouwde ‘praten’ nu heel gericht terug. Na een consult weet u gewoonlijk direct en heel concreet wat u zelf kunt doen. Nee, u bent niet schuldig aan wat u misschien mankeert of wat u aan lasten te dragen hebt. En ja, in belangrijke mate bent u verantwoordelijk voor uw gezondheid. Er valt immers zoveel meer te winnen!

 

 

 

NEEM VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW EIGEN GEZONDHEID

 

Dit is een belangrijk beginsel. Bij ziekte hebben we hulp nodig en het is geweldig dat we deze hulp vaak heel goed kunnen krijgen.

 

Voor onze gezondheid moeten we daarentegen zélf verantwoordelijkheid nemen. Dat kan niet altijd in alles, maar waar we kunnen moeten we dat zeker doen! Voldoende bewegen, gezond eten, dat wat we tekort komen aan mineralen, vitaminen, vezels en andere bouwstoffen voor het lichaam suppleren. Ons immuunsysteem is van zo groot belang! En daarbij dan ook voldoende slaap, vrije tijd, zinvolle contacten en... dóelen in het leven. Dit zijn allemaal zaken die een waardevolle bijdrage leveren aan onze gezondheid.

Wij zullen u graag bijstaan om ook uw gezondheid te bewaken en te versterken

 

Therapeutikon  © 1998 - 2019