THERAPEUTIKON

praktijk voor integratieve gezondheidszorg

shadow shadow

Hoogbegaafd? En wat dán...?!

 

 

Wanneer is hoogbegaafdheid een talent en wanneer een 'handicap'?

Is het een zegen of juist een vloek?!

 

Misschien ben je op deze website terechtgekomen omdat vooral de moeilijke kanten van de hoogbegaafdheid de nadruk in je leven hebben gekregen. Het kost je meer dan het oplevert!

 

Veel hoogbegaafden durven trouwens niet eens te denken dat ze hoogbegaafd zijn. Laat staan dat ze zich willen laten testen. Veel van hen beginnen trouwens later in hun leven pas te ontdekken dat juist deze gave hen al zoveel gekost heeft. In relaties, opleiding, carrière, sociale leven en je hebt zelf vast nog iets aan te vullen.

 

 

EN MISSCHIEN BEN JE DAN OOK NOG EENS HOOGSENSITIEF?!

 

Het geldt zeker niet voor iedereen, maar de kans is er zeker wel dat je dubbel-getalenteerd bent en dat je denkt: 'Nou, daar ben ik mooi klaar mee!'

 

Ik denk dat ik de meeste dingen waar jij tegenaan gelopen bent ook wel ergens heb ervaren. Misschien maakt het dat wat gemakkelijker om er over te praten. Onder anderen op deze website kun je in ieder geval meer over mij te weten komen. Op de website www.viktorfrankl.nl kom je niet alleen over Viktor Frankl en de door hem ontwikkelde Logotherapie te weten, maar je zult daar ook wel iets meer kunnen vinden over mij en over de dingen die mij drijven in het leven.

 

Als je meer over je zelf kwijt wilt en wilt ontdekken, neem dan contact op voor een afspraak met mij in onze praktijk.

 

 

DELPHI-MODEL HOOGBEGAAFDHEID

 

DELPHI-MODEL GEEFT POSITIEVE BESCHRIJVING HOOGBEGAAFDHEID

Het Delphi-model Hoogbegaafdheid is in 2007 opgesteld door experts op dit gebied. In veel andere modellen wordt vooral de nadruk gelegd op de vaak door hoogbegaafde mensen ervaren problemen.

 

Het Delphi-model Hoogbegaafdheid geeft nu juist een positieve beschrijving van hoogbegaafdheid op basis van waarneembare kenmerken: 

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

 

Het Delphi-model Hoogbegaafdheid gaat dus vooral uit van een positief mensbeeld. Daar passen het Delphi-model en het mensbeeld van Viktor Frankl ongeveer één op één op elkaar! Vanuit de Logotherapie van Viktor Frankl bekeken zijn echter het morele aspect of de waarden (nog) niet terug te vinden in het Delphi-model. Veel hoogbegaafden hebben juist behoefte aan begeleiding ook op dat gebied. Dit is immers belangrijk voor hen. Het manco in veel hulpverlenende contacten is naar hun eigen ervaring nu juist dat hier vaak nog te weinig op ingegaan wordt.

Logotherapeuten hebben kennis van het Delphi-model Hoogbegaafdheid en in de behandeling houden zij rekening met de specifieke behoeften van hoogbegaafde cliënten.

 

 

HOOGBEGAAFD - AL OF NIET EEN HOOG IQ?!

 

Wees vooral niet bang dat je misschien toch niet hoogbegaafd zou blijken. Hoogbegaafdheid omvat trouwens veel meer dan alleen IQ! Ik heb zelf trouwens ook gewoon een MAVO-diploma. Nou ja, in die tijd heb ik wel ontdekt dat ik misschien méér in mijn mars had dan het hoofd van de basisschool mij had toebedacht. Ik moest eerst ontdekken dat ik een andere manier van leren had dan de gemiddelde leerling. Als je onder personalia op deze website hebt gekeken zie je dat het me daarna een stuk makkelijker afgegaan is!

 

 

Over zowel hoogbegaafdheid als hoogsensitiviteit is heel veel geschreven. Hieronder vind je een aantal Leaflets -van inderdaad elk maar één pagina- die een aantal thema's behandelen. Klik in de linkerkolom op wat je wilt lezen en kom dan hier gewoon weer terug.

Pieter Hoekstra

 

 

 

 

 

Leaflets van het IHBV Insituut voor HoogBegaafde Volwassenen)

Titel Thema Primaire doelgroep
Ben ik hoogbegaafd of niet? Als je je afvraagt of een test je verder zal helpen testen? Hoogbegaafden of zij die zoeken
Niet iedereen is gemiddeld ! Hoogbegaafde senioren door herkenning minder eenzaam Hoogbegaafde senioren en hun naasten
Hoogbegaafd, en meer dan dat Als je twijfels hebt over een eventuele psychiatrische diagnose Hoogbegaafden
Je bent jong en je wilt … wat? Over een soms lastige periode waarin je veel keuzes moet maken Hoogbegaafde jongeren
Slimme patiënt kan lastig zijn voor arts Hoe kun je als hoogbegaafde patiënt goed communiceren met je arts? Hoogbegaafden
Vastgelopen door té slim te zijn? Over het herkennen van hoogbegaafden in relatie tot het werk Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiemedewerkers
En ik heb tóch gelijk Welke rol speelt hoogbegaafdheid bij het ontstaan van een arbeidsconflict? Hoogbegaafden
Zó slim en dan toch problemen? Informatie over hoogbegaafdheid voor docenten en studieadviseurs in het WO en HBO Docenten en studieadviseurs in het WO en HBO
Zó slim en dan toch problemen? Informatie over hoogbegaafdheid voor studenten in het WO en HBO Studenten in het WO en HBO
Té veel horen, zien, voelen? Over hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid Hoogbegaafden
Werkgever, koester je talenten! De rol van hoogbegaafdheid bij het ontstaan van een arbeidsconflict Managers, leidinggevenden, HRM
Hoe kies ik een passende hulpverlener of begeleider? Over het kiezen van een bij jou passende professionele hulpverlener Hoogbegaafden
Volwassen hoogbegaafde cliënten in de GGZ Waarom is het nodig om bij de intake alert te zijn op hoogbegaafdheid? GGZ medewerkers met name bij de intake
Hoogbegaafde werknemers duurzaam inzetten Meer voldoening en betere prestaties met inzichten uit de positieve psychologie. Managers, leidinggevenden, HRM
Hoogbegaafdheid en ADHD Over afleidbaarheid, impulsiviteit en concentratieproblemen Hoogbegaafden
Komt een hoogbegaafde bij de dokter… Wat artsen én andere zorgprofessionals zouden moeten weten over hoogbegaafdheid Artsen en zorgprofessionals
Zeer hoogbegaafd Wat is zeer hoogbegaafd? Wat hebben deze zeer hoogbegaafden nodig? (Mogelijk) zeer hoogbegaafden, hulpverleners van hoogbegaafde volwassenen
Praten over hoogbegaafdheid Waarom, aan wie, hoe en wat? Hoogbegaafden
Hoogbegaafden en burn-out Wat weten we over burn-out bij hoogbegaafden Hoogbegaafden

Therapeutikon  © 1998 - 2019