THERAPEUTIKON

voor de hele mens

shadow shadow

ga naar de website van het

NILEA

 

BEGINSELEN VAN DE LOGOTHERAPIE

 

1.

De mens is een bio-psycho-sociaal-spiritueel wezen,

hij is een eenheid van geest, ziel en lichaam.

 

2.

De mens wil niet alleen overleven,

maar hij zoekt naar een betekenis en doel van dit leven.

 

3.

De mens is een naar zin strevend wezen.

Hij is gemotiveerd om in de wereld;

in zijn bestaan ​​en zijn handelen een betekenis te vinden.

 

4.

De mens leeft in een wereld van betekenissen;

hij zoekt naar een zinvolle vormgeving van de werkelijkheid.

 

5.

De mens is gebonden en vrij.

Hij is 'bepaald' door zijn genen; zijn leven is door sociale ervaringen 'ontworpen'. Maar zijn gedachten en zijn daden worden niet bepaald door de biologie en het milieu, want hij heeft door zijn 'geest' de mogelijkheid om te kiezen.

 

6.

De mens is een deel van de gemeenschap,

hij beïnvloedt anderen en wordt beïnvloed door anderen

(familie, maatschappij, cultuur).

De relatie tot anderen kan een bron van betekenis,

maar ook een bron van lijden zijn.

 

7.

De mens kan de biologische, sociale, culturele en historische invloeden overstijgen, want hij heeft de vrijheid en verantwoordelijkheid

om zijn eigen leven zelf vorm te geven.

 

8.

Elk mens is uniek en onherhaalbaar.

 

9.

De mens kan goed en slecht, rationeel en irrationeel zijn.

Want welke keuze hij telkens in de gegeven omstandigheid maakt,

deze volgt uit een constante innerlijke worsteling.

 

10.

De mens kan zichzelf veranderen en kan door te leren rijpen als een persoon.

 

11.

In het menselijk leven zijn stress, angst, schuld, schaamte, zinloosheid, wanhoop, frustratie en tenslotte angst voor de dood onontkoombaar.

Toch kan de mens een vervuld en vol leven hebben, als hij creatieve waarden, ervaringswaarden en instellingswaarden verwezenlijkt.

 

12.

De mens is er niet om zich enkel met zichzelf bezig te houden, maar zich 'kennend en liefhebbend' aan een zaak of een andere persoon te wijden.

 

ga verder naar de website van het

NILEA

Therapeutikon  © 1998 - 2019