THERAPEUTIKON

praktijk voor integratieve gezondheidszorg

shadow shadow

Tarieven / algemene voorwaarden

 

Binnen Therapeutikon beschikken wij over verschillende disciplines. Omdat u een mens bent met verschillende kanten zult u binnen onze praktijk in veel gevallen met deze verschillende werkvelden in contact komen. Het is onze verantwoordelijkheid in een behandelplan duidelijkheid te geven wat dit in uw situatie betekent.

Het grootste deel van de zorg die wij bieden valt voor de meeste cliënten onder de regelingen van de 'aanvullende verzekering' bij de ziektekostenverzekeraars. Als cliënt heeft u zelf de verantwoordelijkheid u te informeren of uw betalingen aan Therapeutikon vallen onder de vergoedingsregelingen van uw eigen verzekeraar. Uw verzekeraar kan ons terugvinden op de AGB-codes die u onder 'Personalia' op deze wegsite terug vindt.

 

 

Tarieven per 1 januari 2023

 

Intake

De intake is bij ons belangrijk. U hebt dan de gelegenheid om te vertellen wat u zoekt, of waar de schoen wringt. We proberen samen helder te krijgen wat uw vraag is. Wij werken dan zoals bij een gewone sessie. U kunt dan een indruk krijgen van ons en onze manier van werken. Dan kunt u ook zien of het u aanspreekt en of u er wat mee kunt. En we kijken samen of het klikt tussen u en ons. In dit werk is die klik van groot belang om de therapie te laten slagen. Tenslotte komt er nog wat zakelijke informatie op tafel waarvan hieronder al veel te lezen is. Een oriënterend gesprek of intakegesprek duurt 1½ uur.

 

 

 

Consult/sessie

Tarief per sessie

 

Consult (max. 30 min.)

€   45,00

Consult (max. 45 min.)

€   67,50

Consult (max. 60 min.)

€   90,00

Telefonisch en email consult (max. 15 min.)

€   20,00

 

 

 

Voor oriënterende gesprekken of intakegesprekken gelden dezelfde tarieven als voor gewone consulten/sessies.

De tarieven voor therapie vanuit Therapeutikon zijn BTW-vrijgesteld

 

 

Een indicatie van wat uw ziektekostenverzekering vergoedt kunt u vinden op:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

 

Zoek op deze pagina uw eigen zorgverzekeraar en polistype.

Informeert u vervolgens voor alle zekerheid bij uw verzekeraar of dit dan ook voor uw eigen polisvoorwaarden geldt!

 

 

 

Beroepsverenigingen 

Ook kunt u hieronder kijken op de websites van de beroepsverenigingen waarvan wij lid zijn. U kunt hier zien of uw verzekering hierbij genoemd wordt.

 

Voor de psychotherapeutische hulpverlening: NAP

 

 

 

 

 

 

 

Voor de integrale geneeskunde: VBAG

 

 

 

 

 

 

Hier volgt de pagina met verzekeraars via de VBAG-lijn:

 

 

 

De praktijk is dagelijks geopend op afspraak.

 

Therapeuten met een ECP-certificatie hebben een langdurige psychotherapie opleiding afgerond welke is erkend door de European Association for Psychotherapy te Wenen (EAP) en in Nederland is vertegenwoordigd door de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De algemene voorwaarden van Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy zijn gebaseerd op veiligheid en wederkerigheid in de relatie. Bij een klacht of conflict zal vanuit deze waarden gewerkt worden.

 

BEHANDELOVEREENKOMST

Met alle cliënten wordt een behandelovereenkomst gesloten.

 

RAPPORTAGE BIJ BEHANDELING

Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy rapporteert per sessie over de inhoud en de voortgang van de therapie. Deze rapportage wordt zorgvuldig bewaard en is niet ter inzage voor derden.

 

Cliënten kunnen een afdruk van de rapportage over een bepaalde periode vragen en hebben recht op inzage in het dossier, conform de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy rapporteert onder geen enkele omstandigheid aan derden, niet gedurende en niet na afloop van de behandeling, ook niet op verzoek van de cliënten zelf.

 

OVERLEG MET DERDEN

In enkele gevallen kan gesproken worden over (onderdelen van) de behandeling;

Om kwaliteit van de behandelingen te waarborgen, neemt Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy deel aan collegiale intervisie en/of supervisie. Hierbij kunnen delen van behandelingen geanonimiseerd worden besproken. Collega’s die deelnemen aan de intervisie en/of supervisie zijn evenals Pieter Hoekstra gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve geheimhoudingsplicht.

In geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de cliënt of anderen, kan Therapeutikon overleg hebben met derden. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd aan de cliënt, behalve als de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt of van anderen dermate acuut in het geding lijkt dat de situatie noodzaakt te overleggen zonder deze toestemming vooraf.

 

BEROEPSCODES & KLACHTREGELING

Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy is gehouden aan de beroepscodes van de VBAG. Tevens is hij aangesloten bij de RBCZ.

Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy is via de VBAG en RBCZ aangesloten bij de klachtregelingen van deze beroepsverenigingen Informatie hierover is op te lezen onder het tabblad ‘Personalia’, onder het kopje klacht en tuchtrecht.

 

BETALING

Na iedere sessie ontvangen cliënten per email een factuur.

Betaling geschiedt via bankbetaling o.v.v. het factuurnummer.

Betaling binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy behoud zich het recht voor, indien noodzakelijk een prijsverhoging door te voeren. Hiervan wordt u tenminste een maand van te voren op de hoogte gebracht via de website.

 

VERGOEDINGEN

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (gedeelten van) consulten. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt volledig bij de cliënt. Het eventueel uitblijven van een vergoeding heeft nimmer een opschortende werking van de betalingsverplichting van de cliënt.

Tot 24 uur voor aanvang in werkdagen van het gesprek/consult gelden geen annuleringskosten. Wordt een afspraak geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht.

Bij annulering wegens o.m. corona gerelateerde klachten wordt videobellen als optie geboden. Wordt dit geweigerd, zullen de normale annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Bovenstaande geldt voor werkdagen, weekend en feestdagen niet meegerekend. Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling. Dit geldt ook voor online-sessies.

 

Wet AVG/GDPR

Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy handelt conform de wet Algemene verordering gegevensbescherming/General Data Protection Regulation. (AVG/GDPR).

Website en e-mail zijn beveiligd aan de zijde van Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy.

 

Onderneming: Therapeutikon / Pieter Hoekstra Consultancy

AGB-Code Praktijk:     90060859  /  94059318

AGB-Code therapeut: 90101305  /  94011661 drs. P. Hoekstra MA-CP, ND, MD (AM)

ECP-registratienummer: 400996

NAP-registratienummer: ECP-NL-023

VBAG-registratienummer: 201511011

RBCZ-registratienummer: 912055B

Maltese Approved Psychotherapist State Register - National Warrant no PPBM 277

Wbp Meldingenregister: m1606173

ASN-bank: NL08 ASNB 0932 2947 90

 

Algemene voorwaarden – 2022

 

Therapeutikon  © 1998 - 2019