THERAPEUTIKON

voor de hele mens

shadow shadow

Personalia

drs. Pieter Hoekstra, MA-CP, ND, MD (AM)

 

''Vrijheid is ons in de ziel geëtst. Dat is niet altijd 'vrijheid van...', maar dan toch zeker 'vrijheid tot...' Die vrijheid geeft ons altijd weer keuzemogelijkheden. Ik kies er voor niet zozeer over problemen te praten, maar vooral over mogelijkheden. En vaak blijkt het dan trouwens over hetzelfde onderwerp te gaan.'' (meer & andere publicaties)

 

Pieter Hoekstra studeerde af als Doctor in Naturopath Medicines (ND)* aan de IBAM, Calcutta, India. Eerder behaalde hij zijn doctoraal examen theologie aan de Rijks Universiteit Utrecht; studeerde hij psychologie aan o.a. de European University for Psychotherapy te Wenen en aan het Nederlandse Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse.

Bijscholingen en trainingen in de psychodiagnostiek etc. deed hij aan onder meer het RINO, STIPO, PEN, CCD, Stichting Ontwikkelingsprofiel en Arvinon - kennisinstituut voor complementaire geneeskunde.

Naast therapeut in de eigen praktijk is hij ook directeur-bestuurder van NILEA, het Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse, zie viktorfrankl.nl

 

 

* Naast algemene kennis van de geneeskunde specialisaties in o.a.:

 • Naturopathy

 • Traditional Chinese Medicine (TCM)

 • Acupressure / Acupuncture

 • Homeopathy

 • Herbal Medicine

 

Registraties

 • AGB-code therapeut:  90-101305  /  94-011661

 • AGB-code praktijk:     90-060859  /  94-059318 

 • NVPA, registratienummer: 104044*                                                         (Ned. Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)

 • NVECP, registratienummer: 10070                                                          (Nederlands Verbond voor ECP-houders)

 • NAP, registratienummer: ECP-NL-023                                     (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) 

 • ECP, registratienummer: 400996                                                  (European Association for Psychotherapy) 

 • FLP-EU, Federatie Logotherapie Professie – Europa (EESV)

 • NVLEA, registratienummer: 9901                                                          (Ned. Vereniging voor Logotherapie en Existentiële Analyse)

 • EALEA, (European Association for Logotherapy and E.A.)

 • VBAG, registratienummer: 21511011                                            (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

 • RBCZ, registratienummer: 912055B                                                         (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

 • SCAG, registratienummer: 13730                                                            (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)

 • Quasir, Expertisecentrum Klachten en Geschillen Zorg en Welzijn

Voor therapeuten en andere professionals biedt hij individuele leertherapie en supervisie en in groepsverband intervisie in de Logotherapie van Viktor Frankl.

 

Belangrijke leermeesters in de opleidingen waren voor hem prof.dr. Viktor E. Frankl (Wenen), prof.dr. Robert E. Abraham (Leiden), prof.dr. Jan J.L. Derksen (Nijmegen) en studiegenoot, vriend en leermeester dr.Fred H. Kuipers.

 

Pieter Hoekstra schreef eerder een maandelijks een column voor het NILEA (Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse). Het NILEA stelt zich ten doel het werk van Viktor Frankl in Nederland bekend te maken.

 

Ieder kwartaal brengt het NILEA een Nieuwsbrief uit om belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Logotherapie in Nederland en daarbuiten. Pieter Hoekstra voert de eindredactie over deze Nieuwsbrief.

 

Publicaties: klik daartoe op deze link  

Email: info@therapeutikon.com

 

 

Coby van Pagée

 

Coby van Pagée begon in 1979 als verpleegkundige (BIG registratienummer: 89013637630) en heeft in Nederland en Zweden een ruime ervaring opgebouwd met heel diverse zorgterreinen en patiënten.

 

Naast haar ruime ervaring in de reguliere zorg heeft zij zich ook bekwaamd op gebieden als orthomoleculaire voedingsmiddelen en orthomoleculaire suppletie.

 

Als gewichtsconsulente kan zij u op deskundige wijze bijstaan tot een gezond gewicht te komen. Voor veel mensen zal dit betekenen: afvallen voor het gezonde evenwicht; voor anderen zal het juist betekenen aankomen en aansterken. Binnen onze praktijk is ook ruimte voor de mentale of psychische kant voor een gezonde behandeling.

 

 

 

Nynke M. Hoekstra, MA

 

Nynke Hoekstra studeerde met een Master in Arts af aan de University of York (UK) in audio-production en techniek; haar Bachelor deed zij aan Karlstad Universitet in Zweden en Missouri State University in Springfield, Missouri (USA). Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als technician aan de London City University (UK) kwam zij na tien jaar in het buitenland terug naar Nederland. Sinds haar beroepsopleiding tot Life Science Therapeut werkt zij als zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig kader en is in opleiding tot Logotherapeut.

Therapeutikon  © 1998 - 2019

De PraktijkPersonaliaNieuwsWerkwijzeVertrouwelijkheidTarieven Viktor Frankl