THERAPEUTIKON
shadow shadow

Persoonlijkheidsontwikkeling

 

Waarom overkomt mij dat altijd weer?! Of:

Waarom overkomt dat mij nu altijd weer?! Of:

Waarom doe ik dat toch altijd weer zo?! 

 

 

U kunt zelf misschien nog wel een paar van deze uitroepen bedenken. En ter geruststelling: iedereen heeft zulke gedachten op z'n tijd. Het is niet zo dat er wel iets mis moet zijn met ons als we dit denken.

"De persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken die aan een persoon kunnen worden toegekend. 

Dit geheel van eigenschappen bepaalt dan weer de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hij denkt en waardoor hij gemotiveerd zal worden."

Wat met een dergelijke definitie duidelijk wordt is dat we niet allemaal hetzelfde zijn! En daarom reageren we ook niet allemaal op dezelfde manier. En daarom begrijpen anderen ons ook niet altijd in onze reacties. Net als wij hen trouwens ook niet altijd begrijpen.

 

Maar in die eerste reactie bovenaan wordt ook duidelijk dat we onszelf niet altijd begrijpen. En daar kunnen we natuurlijk wel beginnen. Als we het gevoel hebben dat niemand ons begrijpt - laten we dan in ieder geval de uitdaging aangaan om onszelf te leren begrijpen.

 

Vanuit de psychologie heb ik indertijd heel veel mogen leren over persoonlijkheidsstoornissen. Denk dan aan 'narcisten', 'borderliners', 'psychopaten' etc. 'Moeilijke Mensen!' Maar we zijn niet allemaal 'gestoord'. Nou ja, niet allemaal even erg in ieder geval.

 

Natuurlijk komen er ook mensen met een persoonlijkheidsstoornis bij ons in de praktijk. Maar hier bij persoonlijkheidsontwikkeling gaat het vooral om het ontdekken hoe ikzelf reageer en waarom ik eigenlijk vaker dezelfde 'fouten' maak. Of eigenlijk zijn het niet zozeer fouten, maar mensen reageren op een bepaalde manier op mij. 'Ze' vinden iets van mij! En dat is voor hen niet leuk, maar voor mijzelf ook lastig.

Dus de vraag is: Wat doe ik nou eigenlijk dat mensen zus en zo op mij reageren?! Ik bedoel het toch echt goed!

 

Maar - en ik spreek uit eigen ervaring - jarenlange opleidingen en trainingen in de psychologie helpen je nog steeds niet om jezelf te begrijpen. Juist door dieper in te duiken op mijn eigen persoonlijkheidsstructuren werd (en wordt!) het mij duidelijker waarom IK reageer zoals ik dat doe en waarom ANDEREN op mij reageren, zoals zij dat doen.

 

En nee, niet iedereen is hetzelfde; niet iedereen reageert hetzelfde. Feit is wel dat

er heel veel mensen zijn die meer op mij lijken dan anderen! Onder dezelfde omstandigheden kunnen zij vaak net zo reageren als ik. Ik leg het onderaan iets verder uit. Nu eerst even iets over . . .

 

 

 

Testen

 

Wij beschikken in onze praktijk over een behoorlijk aantal goede testen die kunnen helpen om uzelf snel een aantal dingen over uzelf te ontdekken. Veel van deze testen kunnen we op afstand afnemen - u kunt deze dan thuis via het internet invullen. In de daarop volgende sessie kunnen we de uitkomsten dan heel gericht bespreken aan de hand van de uitslagen of zelfs een compleet rapport.

 

 

 

Zingevingstesten en Waardenoriëntatie

 

Dit is bijzonder voor onze benadering vanuit Viktor Frankl's Logotherapie.

Met de testen van bijvoorbeeld Paul Wong en onze eigen WaardenSter© kunnen we dat aanvullen wat met een Persoonlijkheids-Onderzoek niet allemaal boven water komt: Waarom ben ik hier? Wat zie ik als belangrijk voor mijn leven?

 

Kortom: Wat is de zin van mijn eigen persoonlijke bestaan?

Dit zijn vragen die niemand VOOR jou kan beantwoorden. Er is maar één mens die dit kan beantwoorden. En dat ben JIJZELF.

 

 

 

Modellen in de persoonlijkheidstheorie

 

Ja, elk mens is uniek. Dat is waar. Gelukkig maar! Toch zijn er niet een oneindig aantal verschillende karakter- of persoonlijkheidstypen. Eigenlijk zijn die toch wel vrij beperkt in aantal. Daarom zijn er (gelukkig!) ook mensen die we 'herkennen'. Zij lijken op ons; ze doen een beetje zoals wij. En ja, ze lopen ook vaak tegen ongeveer dezelfde problemen aan als wij.

 

Voor wie het leuk vindt om te lezen nog even dit:

 

In de moderne persoonlijkheidstheorie worden meestal vijf brede persoonlijkheidsdimensies onderscheiden (De "Big Five"): Neuroticisme, Extraversie, "Zorgvuldigheid" (Conscientiousness), "Vriendelijkheid" (Agreeableness), en Openness-Intellect.

Maar in de verschillende modellen en worden tussen de 3 en 16 hogere orde persoonlijkheidsdimensies ontwaard.

 

Het HEXACO model kent zes persoonlijkheidsdimensies. Het is de Big Five plus 'Eerlijkheid/Bescheidenheid'. Kun je die meten?! Jazeker: Eerlijkheid is meetbaar! U kunt zich voorstellen dat dit voor nogal wat functies heel interessant is om te weten. Zoeken bedrijven en instellingen dan niet altijd de meest eerlijke mensen uit?! Voor sommige functies is dat inderdaad erg gewenst, maar bedenk eens een functie waarin al te veel eerlijkheid niet 'loont'. En hoe zit het met uw eigen functie?!

 

Er zijn ook heel andere benaderingen denkbaar om de persoonlijkheid te meten. Heel bekend is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) die komt tot 16 typen. U kent deze misschien. Vroeger gebruikte ik deze wel, maar door lexicale studies vanaf de jaren '90, die door de moderne computers mogelijk werden, is de MBTI toch eigenlijk wel uit de tijd.

 

Hoewel er wetenschappelijk misschien ook hierop wel wat valt af te dingen, help ik mensen in het bedrijfsleven bijvoorbeeld vaak door het afnemen van het Enneagram. Deze komt trouwens tot . . . 9 – of eigenlijk 18 persoonlijkheidstypen. Deze test helpt mij zelf vaak om niet met open ogen in mijn eigen valkuilen te lopen! En dat gun ik ook u heel graag.

 

Ook testen als de Schema Mode Inventory (SMI) of de Young Schema Questionnaire (YSQ-NL) blijken heel mooie instrumenten voor Persoonlijkheids Onderzoek.

 

 

Korte samenvatting van onze

psychologische principes:

-     Als mens zijn wij geen optelsom van losse onderdelen, maar een levend geheel. Alles in ons werkt samen en alles werkt op elkaar in

-    ‘Tussen stimulus en respons bevindt zich een ruimte. In deze ruimte ligt onze macht om ons antwoord te kiezen. In onze respons liggen onze groei en onze vrijheid’ (Viktor Frankl)

levensbeschouwelijke / zingevingsprincipes

-     Als de mens die we zijn is elk van ons in diepste zin een spiritueel wezen. We zijn ‘geïnspireerd’, dat letterlijk betekent ‘ingeblazen’ – onze levensadem is ons door de Schepper ingeblazen

-     Jouw leven is uniek en alleen jij kunt het vervullen. Het leven is tegelijk een voorrecht en een opdracht

-     Wie een reden heeft gevonden om voor te leven kan bijna alles aan… (Viktor Frankl)

natuurgeneeskundige principes:

Het zelfherstellend vermogen van het lichaam en de geest zorgen voor genezing; waar dit niet gebeurt eindigt het leven

Orthomoleculaire middelen om tekorten (of overschotten) in lichaamseigen stoffen op te vangen. Dit door voeding, supplementen en ontgiften

Energetische middelen om het lichaam te ‘leren’ terug te komen in de natuurlijke balans

Therapeutikon  © 1998 - 2019