THERAPEUTIKON
shadow shadow

Laat uw voeding uw medicijn zijn

en uw medicijn uw voeding

 

(Hippocrates, de vader van de geneeskunde,

Kos, ca. 460 v.Chr. –  370 v.Chr.)

 

 

 

Nee, 'lifestyle-interventies' gaan zeker NIET ALLEEN over voeding! Toch is het een feit dat wij voor een groot deel 'ZIJN' wat we eten. En dan bedoelen we dat we uit onze voeding onze bouwstoffen halen om het lichaam op te bouwen.

 

Als we een huis bouwen hebben we verschillende materialen nodig. Een bakstenen huis bestaat niet enkel uit bakstenen. En we gebruiken ook bouwmaterialen voor een huis waarvan we maar weinig nodig hebben. Probeer niet een heel huis te maken van PUR-schuim! Het lijkt wel op een huis, misschien, maar het zal niet lang meegaan.

 

Onze voeding moet evenwichtig zijn; het is belangrijk dat het goed verteerd wordt en dat vanuit de darmen heel kleine deeltjes worden opgenomen; uiteindelijk moeten de allerkleinste deeltjes in de cel worden opgenomen en als brandstof dienen. Dat zijn buitengewoon ingewikkelde processen.

 

U weet ook dat bewegen van belang is, net als goed en voldoende slapen. Maar ook stress! Ja, góede stress is prima! Verkeerde stress is immers juist weer verkeerd.

EN OMDAT ER ZOVEEL VERSCHILLENDE FACTOREN EEN ROL SPELEN MOETEN WIJ ALTIJD NAAR DE HELE MENS KIJKEN!

 

 

„De meeste artsen weten ontzettend weinig over de impact

 van voeding en van leefstijl op ziekte.

Het wordt nog steeds nauwelijks onderwezen.”

(Prof.Dr. Hanno Pijl)

 

 

Wij kunnen niet alleen kijken naar de symptomen waarvan u last hebt. We zoeken naar echte oplossingen. En die vragen meestal méér - zodat u weer lekker in uw vel komt te zitten. Soms zelfs letterlijk! Dan is er evenwicht, balans. Dan is er energie en ja, met enige regelmaat dat gevoel van geluk en tevredenheid.

'Hoe het met me gaat? Ja, goed - echt goed!'

 

 

 

 

HÉT PROBLEEM VAN DE NABIJE TOEKOMST ZIJN DE CHRONISCHE AANDOENINGEN - EN DIE TOEKOMST IS NÚ

 

Wat zijn 'chronische ziekten'?

Een definitie is deze:

 

Een chronische ziekte is een lichamelijke of geestelijke aandoening waarbij uitzicht op volledige genezing ontbreekt. Ook is er sprake van een relatief lange ziekteduur. Kenmerkend is dat de ziekte minstens drie maanden duurt of dat een patiënt er minimaal drie keer per jaar hinder van ondervindt.

 

Eigenlijk vallen hier alle ziekten onder waarop onze westerse geneeskunde geen antwoord heeft. In het verleden werd hier trouwens in veel gevallen al wel gewezen op de effecten van onze welvaart - 'welvaartsziekten'.

Opvallend is dat deze chronische ziekten in andere culturen niet bestaan - of tot voor kort in ieder geval niet bestonden - totdat de westerse levensstijl ook daar  ging overheersen.

Kijk bijvoorbeeld naar China. Toch liggen in hun eigen cultuur vaak juist heel mooie en milde oplossingen voor veel van onze chronische ziekten. Voor China is dat de TCM (Traditional Chinese Medicine). En ja, ook daarin is onze voeding heel belangrijk! EN - je gaat daar in China traditioneel niet in de eerste plaats naar de dokter om beter te worden - nee, je gaat om te VOORKOMEN dat je ziek wordt: PREVENTIE!

 

 

Ook in ons land wordt in toenemende mate begrepen hoe belangrijk onze voeding en leefstijl is. En zelfs dringt door dat de darmflora net zo belangijk is. Toch zijn dat nog maar eerste stapjes om de werkelijke dynamiek van de HELE MENS onder ogen te zien. EN te onderkennen dat PREVENTIE de allereerste benadering is als het om onze gezondheid gaat! WIJ ZULLEN U DAARIN GRAAG BIJSTAAN.

 

 

 

LEEFSTIJL ALS MEDICIJN

deze inzichten worden steeds breder gedeeld

 

Er zal de komende tijd absoluut meer samenwerking komen om u in uw gezondheid te ondersteunen. Prof. Dr. Hanno Pijl van het Leids Universitair Medisch Centrum is een belangrijke voorloper in het veld tot een breder begrip van GEZONDHEIDSZORG. Dat is waar het immers om gaat: Zorg voor de Gezondheid!

 

“De kracht van leefstijl als medicijn en preventief middel bij diabetes, maar bijvoorbeeld ook bij kanker is zo groot dat artsen er niet meer omheen kunnen.” Het aanpassen van de behandelrichtlijnen voor ziektes waarbij leefstijlinterventies bewezen effect hebben, is volgens Prof. Dr. Hanno Pijl een manier om te zorgen dat behandelaars ‘leefstijl als medicijn’ daadwerkelijk gaan toepassen.

 

Bij  Prof. Dr. Pijl is het aandachtsveld in de allereerste plaats Diabetes 2, maar zeker niet enkel deze ziekte.

 

Prof.dr.Hanno Pijl, internist-endocrinoloog LUMC / TNO

 

"Dat leefstijladvies in de behandelkamer thuishoort is volgens Maaike de Vries, directeur van Keer Diabetes2, niet meer te ontkennen. “Er is inmiddels genoeg wetenschappelijk bewijs voor de effecten van leefstijlaanpassingen op bepaalde ziektes. Alleen de meeste artsen weten nog niet hoe zij leefstijlinterventies in hun praktijk kunnen toepassen. Het is zaak de kennis en inzichten hierover naar de praktijken te brengen."

 

Momenteel biedt een aantal zorgverzekeraars een vergoeding voor gezondheidsbevorderende leefstijlprogramma’s vanuit de aanvullende verzekering. Maar niet elke verzekeraar kiest hiervoor, waardoor nog niet iedereen in aanmerking komt voor de vergoeding.

 

Bij ons in de praktijk wordt het door de meeste verzekeraars overigens (gedeeltelijk) vergoed via uw aanvullend pakket. Kijkt u hiervoor goed naar uw eigen verzekeringspolis. Kijkt u dan onder COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE of zoek ons op via ons AGB-nummer:

 

  • AGB-codes drs. Pieter Hoekstra:  90-101305  /  94-011661

  • AGB-codes praktijk:                      90-060859  /  94-059318 

Therapeutikon  © 1998 - 2019