THERAPEUTIKON
shadow shadow

BURN-OUT - Het kan iedereen overkomen!

Burn-out  komt steeds vaker voor. Volgens de laatste ramingen leidt ruim 1 op de 7 werknemers aan burn-out. Het gemiddelde aantal dagen dat werknemers met een burn-out thuisblijven is zo’n 190! Dat is dus ongeveer 9 maanden…

 

Er komt wel steeds meer begrip voor mensen met een burn-out. Het kan immers iedereen overkomen! Het is al lang duidelijk dat het niet zozeer de zwakken zijn die burn-out raken. Integendeel, het zijn vaak de meest gemotiveerde en betrokken medewerkers in de organisatie. Zij voelen zich verantwoordelijk voor zaken waar zij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Zulke mensen branden op.

 

Belangrijker nog dan begrip te tonen is te bedenken hoe we een burn-out kunnen voorkomen; of anders, hoe we iemand in een burn-out daar zo snel mogelijk op een goede manier weer uit krijgen. En ja, daarin zit ook een zakelijk belang voor zowel de betrokkene als voor de werkgever.

 

 

Burn-out komt niet uit de lucht vallen. Er zijn altijd…

 

Oorzaken van een burn-out

 

Werkstress ontstaat wanneer er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten en/of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk en/of het team anderzijds. Deze slechte afstemming kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

  • Persoonlijke eigenschappen; zoals de lat hoog leggen voor zichzelf en anderen, geen 'nee' kunnen zeggen, gebrekkige planningsvaardigheden of een slechte balans tussen werk en privé.

  • Inhoud van het werk; voorbeelden hiervan zijn onduidelijke taken, onduidelijke verantwoordelijkheden of voortdurende druk om te presteren.

  • Eigenschappen van het team waarin gewerkt wordt; zoals conflicten, slechte sfeer, getreiter, slecht doorspreken van afspraken, meerdere functies met strijdige belangen, weinig waardering.

  • Kenmerken van de organisatie; deze sluit niet goed aan bij de kenmerken van de persoon. Bijvoorbeeld een innovatieve organisatie, terwijl er bij de werknemer behoefte is aan stabiliteit.

(bron: GGZ-groep)

 

Dit zijn bekende psychische oorzaken van een burn-out. Zoals u verderop kunt lezen gaan wij binnen Therapeutikon uit van een integrale benadering. Burn-out is niet enkel een psychisch probleem; burn-out is minstens net zoveel een lichamelijk probleem én een existentieel probleem. Als we naar de hele mens kijken dan zien we ook zijn of haar mogelijkheden en als we dat ‘binnen’ kunnen krijgen bij diezelfde mens, dan ligt er weer een toekomst open.

 

Het is voor ons duidelijk dat we niet alleen met praten deze openheid zullen bereiken. Het vraagt van de betrokkene om weer de volle verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en het eigen denken. Ook in dat proces kunnen wij ondersteuning bieden.

Burn-out zit als het ware in elk orgaan en elke lichaamscel opgesloten. En eigenlijk is dat precies wat het is. Bij burn-out speelt vaak een bijnieruitputting. Als de bijnieren ‘leeg’ zijn herstellen de gewone lichaamsprocessen zich niet meer voldoende. De hormoonhuishouding is gestoord, met slaapproblemen tot gevolg; vermoeidheid; nergens meer lust toe; niet meer blij kunnen zijn.

Als blijkt dat de bijnieruitputting door te veel negatieve stress de oorzaak van de burn-out is, dan kunnen we de bijnieren daadwerkelijk weer voeden! Dat is van levensbelang en noodzakelijk, want zonder herstelde bijnieren komt er in dit geval geen mentaal herstel op gang.

Naast de lege bijnieren kunnen er overigens ook nog andere (lichamelijke) oorzaken zijn voor een burn-out.

 

Hoe een Burn-out te herkennen...

 

Symptomen van een burn-out

 

Psychisch: Lichamelijk:
Angst- en paniekklachten Constante moeheid
Besluiteloosheid Darmproblemen
Concentratieverlies Energieloze stem
Geheugenproblemen Geen of weinig zin in seks
Gevoel van machteloosheid Gevoel van uitputting
Gevoelens van onzekerheid Hoge ademhaling
Gevoelens van paniek Hoge bloeddruk
Jezelf snel ergeren Hoge hartslag
Neerslachtig Nek- en schouderpijn
Neiging tot verslaving Pijn in de spieren
Nergens zin in Slapeloosheid
Opgejaagd gevoel Snel moe of grieperig
Snel kwaad Spanning op de buikstreek
Sneller agressief  
Vergeetachtigheid  
Wantrouwen  

·        

In onze behandeling maken wij van verschillende benaderingen gebruik. Wij gebruiken psychologische en medische testmethoden. In onze praktijk gaan we uit van een causale diagnostiek – dus we zoeken naar onderliggende oorzaken – in plaats van een symptoom diagnostiek. Dit laatste past immers niet bij een mens die in zijn hele mens-zijn beperkt is door deze burn-out! En daarom is ook onze behandeling gericht op de hele mens, lichaam, geest, ziel en de buitenwereld.

 

  

Korte samenvatting van onze

   natuurgeneeskundige principes:

-     Het zelfherstellend vermogen van het lichaam en de geest zorgen voor genezing; waar dit niet gebeurt eindigt het leven

-     Orthomoleculaire middelen om tekorten (of overschotten) in lichaamseigen stoffen op te vangen. Dit door voeding, supplementen en ontgiften

-     Energetische middelen om het lichaam te ‘leren’ terug te komen in de natuurlijke balans

psychologische principes:

-     Als mens zijn wij geen optelsom van losse onderdelen, maar een levend geheel. Alles in ons werkt samen en alles werkt op elkaar in

-    ‘Tussen stimulus en respons bevindt zich een ruimte. In deze ruimte ligt onze macht om ons antwoord te kiezen. In onze respons liggen onze groei en onze vrijheid’ (Viktor Frankl)

levensbeschouwelijke / zingevingsprincipes

-     Als de mens die we zijn is elk van ons in diepste zin een spiritueel wezen. We zijn ‘geïnspireerd’, dat letterlijk betekent ‘ingeblazen’ – onze levensadem is ons door de Schepper ingeblazen

-     Jouw leven is uniek en alleen jij kunt het vervullen. Het leven is tegelijk een voorrecht en een opdracht

-     Wie een reden heeft gevonden om voor te leven kan bijna alles aan… (Viktor Frankl)

 

Therapeutikon  © 1998 - 2019